divendres, 17 de juliol del 2009

LA GESTIÓ DE L’ESPAI JOVE S’ATORGARÀ AMB CRITERIS ECONOMICISTES, SENSE TINDRE EN COMPTE LA PROFESSIONALITAT.La Generalitat ha decidit unir en un únic concurs la licitació de les diferents oficines de l’IVAJ, que ara vol anomenar “Generalitat Jove”, en comptes de licitar-les com fins ara, d’una en una o en petits lots. Això afecta les 15 oficines de gestió privada d’aquesta entitat, entre les quals les de Peníscola i Vila-real a terres castellonenques. Però, més enllà d’aquests canvis de nom i de sistema de licitació, que pot prestar-se a formes de clientelisme que caldrà vigilar, el que és més preocupant és que el criteri a seguir per a l’adjudicació serà estrictament econòmic, literalment “l’oferta més avantatjosa amb un sol criteri d’adjudicació, l’econòmic”, segons diu el punt 3 c de les condicions de licitació. En cap lloc es tenen en compte criteris de professionalitat, d’experiència anterior o de propostes vàlides per dur a terme els seus serveis de la manera més vàlida per als joves usuraris, no, l’oferta més econòmica pura i dura.

Com a conseqüència d’unir totes les oficines de l’IVAJ en un únic concurs caldrà proveir 24 informadors juvenils, 2 coordinadors territorials, 1 gestor de l’oficina virtual i 1 director tècnic, uniformitzant el perfil dels llocs de treball i eliminant assessors que fins ara realitzaven tasques especialitzades com vivenda, estudis o ocupació. Com no ho veiem gens clar, he presentat una pregunta parlamentària al Consell sobre si pensa que aquest sistema de licitació garanteix el manteniment de la qualitat d’aquest servei i quina valoració fa del fet que, amb aquesta manera d’adjudicació, els professionals de l’IVAJ poden perdre fins el 40% del salari, i els pregunte si pensen que aquest concurs és una subhasta que només considera l’oferta econòmica i s’ha d’oblidar de la qualitat dels serveis. Perquè des del BLOC pensem que, per desgràcia, aquest sistema tindrà una repercussió molt negativa en la prestació dels serveis públics adreçats al jovent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada