dijous, 30 de juliol del 2009

EL NO DEL MINISTERI A FINANÇAR LES PREJUBILACIONS DE LA CERÀMICA ÉS UNA OFENSA A CASTELLÓ


ASCER i els sindicats han acordat el Pacte per l’Empleament del sector ceràmic per tal de minorar els efectes de la crisi en aquest sector. La principal part d’aquest és l’acord per les prejubilacions dels treballadors majors de 55 anys, cosa que no es pot fer sense la implicació de les dues administracions: l’estatal i l’autonòmica. El govern estatal ja ha dit que no.

Considere una ofensa i una discriminació inadmissible la negativa del ministeri de Treball a participar en el Pla de Prejubilacions acordat per empresaris i treballadors del sector ceràmic, per tal d’alleugerir la situació en què es troba aquest sector, sense haver de recórrer als acomiadaments forçats, sempre molt traumàtics per als treballadors, les seues famílies, i l’entorn que viu indirectament dels seus salaris. És una decisió inadmissible perquè suposa un greuge comparatiu, ja que en altres sectors i en altres zones de l’estat, el govern central sí que ha contribuït activament a incentivar prejubilacions semblants, al·legant que es tractava de sectors “punters” I bé, si per a Castelló hi ha un sector punter, aquest és el ceràmic, que és la clau de la nostra producció industrial, de les nostres exportacions i de la generació de llocs de treball en temps de bonança. Cal tindre present que tampoc el PP, des de la Generalitat, ha mostrat des del principi la fermesa que devia, perquè tampoc li ha donat un suport clar i des del primer moment a aquesta proposta, com tampoc va voler accedir a les propostes que personalment vaig presentar en relació al sector, ni la de la creació d’un pla específic per ajudar-lo ni la de l’accés directe al crèdits de l’IVF, ni la de potenciar la utilització de materials ceràmics en els projectes de l’administració. Alguna cosa s’han repensat ja que Ricardo Costa ha anunciat per al proper període de sessions una proposta similar, serà uns quants mesos més tard de les que vaig presentar, esperem que siguem a temps.

Bon profit ha tret el govern de Madrid de la prosperitat que generava el sector, perquè s’ha cobrat els seus bons imposts sense que després haja dut pràcticament res a terme per impulsar aquest sector, ni en temps de vaques grasses ni menys ara, quan l’ha tocat la crisi. En aquest aspecte, com en les inversions en infraestructures, com en el finançament, com en tants altres aspectes, cada dia més veiem com els castellonencs, i els valencians en general, estem sent tractats pel govern espanyol, tant si és en mans del PSOE com quan ho era del PP, com a “espanyols de segona”. I n’haurem de prendre tots bona nota.

divendres, 17 de juliol del 2009

LA GESTIÓ DE L’ESPAI JOVE S’ATORGARÀ AMB CRITERIS ECONOMICISTES, SENSE TINDRE EN COMPTE LA PROFESSIONALITAT.La Generalitat ha decidit unir en un únic concurs la licitació de les diferents oficines de l’IVAJ, que ara vol anomenar “Generalitat Jove”, en comptes de licitar-les com fins ara, d’una en una o en petits lots. Això afecta les 15 oficines de gestió privada d’aquesta entitat, entre les quals les de Peníscola i Vila-real a terres castellonenques. Però, més enllà d’aquests canvis de nom i de sistema de licitació, que pot prestar-se a formes de clientelisme que caldrà vigilar, el que és més preocupant és que el criteri a seguir per a l’adjudicació serà estrictament econòmic, literalment “l’oferta més avantatjosa amb un sol criteri d’adjudicació, l’econòmic”, segons diu el punt 3 c de les condicions de licitació. En cap lloc es tenen en compte criteris de professionalitat, d’experiència anterior o de propostes vàlides per dur a terme els seus serveis de la manera més vàlida per als joves usuraris, no, l’oferta més econòmica pura i dura.

Com a conseqüència d’unir totes les oficines de l’IVAJ en un únic concurs caldrà proveir 24 informadors juvenils, 2 coordinadors territorials, 1 gestor de l’oficina virtual i 1 director tècnic, uniformitzant el perfil dels llocs de treball i eliminant assessors que fins ara realitzaven tasques especialitzades com vivenda, estudis o ocupació. Com no ho veiem gens clar, he presentat una pregunta parlamentària al Consell sobre si pensa que aquest sistema de licitació garanteix el manteniment de la qualitat d’aquest servei i quina valoració fa del fet que, amb aquesta manera d’adjudicació, els professionals de l’IVAJ poden perdre fins el 40% del salari, i els pregunte si pensen que aquest concurs és una subhasta que només considera l’oferta econòmica i s’ha d’oblidar de la qualitat dels serveis. Perquè des del BLOC pensem que, per desgràcia, aquest sistema tindrà una repercussió molt negativa en la prestació dels serveis públics adreçats al jovent.

divendres, 10 de juliol del 2009

LA GENERALITAT HAURIA DE DUR LA LLEI DE REESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, JA QUE INVADEIX COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES.


La Llei de Reestructuració Bancària que ha aprovat el Congrés dels Diputats, amb els vots a favor de PSOE i PP i el vot en contra de totes les forces nacionalistes, representa un clar intent per part del govern espanyol de canviar el marc normatiu de les caixes d’estalvis per la porta del darrere, dissimulant-ho darrere de solucions a la crisi, i significa en la pràctica una falta de respecte cap als governs autonòmics, pels poders absoluts i inadmissibles que atorga al Banc d'Espanya a l'hora d'impulsar les fusions de caixes.

És cert que des del BLOC trobem positiu fixar un fons de garanties per a les caixes que ho necessiten, però considerem que el mètode que utilitza el govern espanyol és del tot inacceptable. I per això demanem que, davant d’aquesta clara invasió de les seues competències legals, el govern de la Generaltitat Valenciana presente un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional, per a que siga aquest organisme qui jutge si realment són invadides competències autonòmiques i si, en conseqüència, alguns articles d’aquesta llei han de ser anul.lats per inconstitucionals.

Per desgràcia, molt ens temem que el govern del PP en la Generalitat, tan disposat a pleitejar i judicialitzar la vida política en tants altres aspectes, justament ara, quan de veritat es troben en joc les nostres competències autonòmiques, es farà el desentés i mirarà cap a un altre costat, perquè els seus caps de Madrid han votat en favor de la llei i, per tant, el govern de Camps no s’atrevirà a obrir la boca. Tant de bo ens equivoquem, però no tenim massa esperances.

Per això, el nostre secretari general, Enric Morera, ha presentat una pregunta en les Corts al conseller d’Economia, per saber si des del govern valencià pensen recórrer el Fons per violar clarament les competències de les autonomies i posar en perill les caixes d’estalvi valencianes, en el cas que foren intervingudes per l’estat.

dilluns, 6 de juliol del 2009

REUNIÓ AMB EL PRESIDENT DEL PORT D´ALACANT: COINCIDIM EN LA NECESSITAT D´IMPULSAR UN CORREDOR DE MERCADERIES EUROPEU


Avui mateix, junt amb Mireia Mollà, Ignasi Bellido i Antoni Arques, del BLOC d´Alacant, ens hem reunit amb el President del Port d´Alacant, el Sr. Miguel Campoy. En aquest encontre, que s´ha desenvolupat en un ambient de cordialitat, els representants del Port han presentat totes les novetats referides a la nova proposta de les Sitges de ciment, que redueixen altura i es concreten en 9, aíxí com el projecte de Pla Estratègic i la manera d´afrontar la crisi que ha suposat la reducció del trànsit de contenidors.

Nosaltres li hem expresat la nostra posició de considerar el Port com un enclau estratègic per a la competitivitat de l´economia de les comarques d´Alacant, la qual cosa necessita de la concreció d'un corredor mediterrani de mercaderies que connecte la ciutat d´Alacant amb Europa, d´una manera ràpida, barata i sostenible. Com hem comentat a la reunió que només el 3% del trànsit de mercaderies es faja a través del tren, dóna una idea del treball que cal reivindicar, i així ho anem a fer des del BLOC-Compromís, que el corredor mediterrani siga una realitat el més prompte possible. Un corredor que fins ara, i tot i les bones paraules actuals del PP i del PSOE, no s´ha posat en marxa perquè els dos grans partits mai han reclamat la seua necessitat.

Així mateix, hem reclamat novament que l´Ajuntament faja el seu paper de moderador del debat públic i actue com a mitjancer en les controvèrsies que hi ha damunt la taula entorn a diverses actuacions projectades en el recinte portuari. Com sempre, i tal i com ha destacat Bellido, des del BLOC apostem per un Port que complisca amb les garanties mediambientals i sanitaris suficients, així poder projectar un Port de carácter competitiu que lidere l´economia de les comarques alacantines i que siga el motor logístic de la indústria del marbre, el joguet i el calcer.

La reunió ha conclòs amb el compromís per les dos parts de mantindre reunions periòdiques en les quals poder avançar en la diagnosi comuna dels problemes i dels reptes de futur a traure endavant i continuar parlant d´aquelles discrepàncies que puguen surgir.