dimarts, 19 de maig del 2009

DEFENSA DE LA CORRECTA COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES PERIBLES

He presentat a les Corts una Proposició No de Llei sobre la política general del Consell al voltant del comerç dels productes peribles (aquells que tenen una duració limitada en el temps, com la majoria dels derivats de l’agricultura, ramaderia i pesca), en la qual propose iniciar les gestions oportunes davant del govern de l’Estat per a crear un marc legislatiu adequat, procedint a l’elaboració d’una llei de Comerç en la qual es contemplen específicament els productes peribles i on es regule la major participació dels productors en el preu de venda al públic dels productes, i dels consumidors en la informació general, així com la introducció dels Índexs de Preu de Referència de Venda al Públic, Valor de Mercat incorporat pel productor i Índex de Costos de la Distribució Comercial.

Demane també la creació d’una Comissió d’Examen de Pràctiques Comercials, per controlar la utilització de pràctiques abusives com la venda a pèrdues i el sistema de compravenda als productors sense un preu pactat, així com el control de les importacions, amb la garantia de la no utilització de productes fitosanitaris prohibits en la Unió Europea. Un exemple d’aquestes pràctiques és la recent venda en les grans superfícies, de patata francesa vella, resta de la temporada passada, que allí ha estat rebutjada, i que en canvi ací està substituint la producció de patata valenciana temprana, afonant així els preus en el camp, tal i com han denunciat la Unió de Llauradors.

Demanem també en aquesta Proposició que la Generalitat cree un programa especial específic per a la promoció i control del comerç dels productes peribles que contemple mesures especifiques per a previndre i eliminar les pràctiques comercials abusives que suporten els productors d’aquests productes, davant la pressió d’alguns sectors del comerç. Per fer-ho possible, cal condicionar la concessió de les ajudes a la Indústria Agroalimentària a les bones pràctiques comercials, així com prendre mesures específiques que servisquen d’informació clara de l’evolució dels preus d’aquests productes en tota la cadena comercial, entre elles la revitalització de l’Observatori de Preus, així com mesures específiques que possibiliten al consumidor obtenir una informació de la procedència geogràfica d’aquests productes.

Aquestes mesures són necessàries, davant de la inexistent política específica d’atenció a la comercialització dels productes peribles, tant a nivell d’Estat dom de País, necessitats d’una normativa que els protegisca, donada la seua característica que impossibilita l’emmagatzematge, i davant la temptació d’ofertar productes de segona qualitat, en la plena campanya, el que origina l’abaixada dels preus als productors, o el fet de que les anomenades marques blanques oferisquen una reducció de preus, però que no és correspon amb la minva dels marges dels distribuïdors sinó en la opressió del productor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada