dilluns, 28 de febrer del 2011

MOCIÓ PRESENTADA A LES CORTS SOBRE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA

En desembre de 2010, la Generalitat ha donat a conèixer l’última enquesta sociolingüística realitzada sobre el valencià. Segons la informació apareguda en la premsa,el 93.9% de la població entén el valencià i el 76.7% sap parlar-lo. La nostra reacció va ser d’incredulitat perquè encara manteníem frescos els resultats de l’anterior enquesta, la de 2005, en què entenia el valencià un 69.4% de ciutadans i sabia parlar-lo un 56.9%. És a dir, no ens podíem creure que en cinc anys hagueren augmentat 24.5 punts els qui entenien el valencià i que els qui el parlaven ho hagueren fet en 19.8 punts. Absolutament increïble! Sobretot, quan resulta que en els deu anys transcorreguts entre 1995, data de l’última enquesta abans del canvi de color polític en la Generalitat, i 2005, el coneixement del valencià havia baixat 18 punts entre els qui l’entenien (87.4% el 1995 i 69.4% el 2005) i 5.8 punts entre els qui eren capaços de parlar-lo (62.7% el 1995 i 56.9% el 2005).
La resposta a la incògnita està en que les preguntes sobre coneixement de l’idioma establixen una escala en què la gent entrevistada respon si entén o sap parlar el valencià “gens”, “un poc”, “bastant bé” o “perfectament”. Lògicament, pel que fa a la capacitat de parlar, que és la més important, els qui responen “perfectament” són els qui tenen, com a mínim, un coneixement de la llengua col•loquial, habitualment rebut en família; els qui diuen que el parlen “bastant bé” ens indiquen que s’expressen amb fluïdesa, per bé que el seu aprenentatge el solen haver rebut només a l’escola, i els qui diuen que el saben “un poc” poden haver après a dir quatre paraules i algunes frases arquetípiques però res més. Doncs bé, en la presentació pública de l’enquesta que ha fet la Generalitat s’han sumat estos tres grups, incloent-hi els qui diuen que el saben “un poc”, els quals no es poden considerar parlants de valencià. L’única suma lícita és la dels altres dos grups, però el resultat que presenten, un 68.8% de gent que entén el valencià i un 48.5% que el parla, devia parèixer molt esquifit als nostres governants i van decidir ocultar-lo.
La realitat és que tant el coneixement com l'ús social del valencià està en descens i és per això que hem presentat les seguents mesures a prendre:
1.- Ensenyament..
a.Promoure i instaurar línies en valencià de manera que es cobrisca la totalitat de la demanda insatisfeta, representada per 93.700 alumnes d’infantil i primària.
b.Recuperar les línies anul•lades en secundària.
c.Crear noves línies en valencià a l’ensenyament concertat.
d.Promoure noves línies en valencià en l’ensenyament privat.
2.Autoritats administratives i serveis públics.
a.Establir el requisit lingüístic per a tot el personal que exerceix en l’administració pública valenciana.
b.Compromís de l’ús oral públic del valencià per totes les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat en la Generalitat Valenciana: president, consellers, secretaris autonòmics, directors generals, etc. especialment en rodes de premsa i actes públics.
c.Impulsar l’ús oral públic del valencià per part de tots els diputats i diputades d’aquesta cambra, a excepció dels procedents dels municipis de predomini lingüístic castellà.
d.Trasllat de la Direcció General de Política Lingüística des de la Conselleria d’Educació de manera que passe a dependre directament de Presidència per ta que exercisca una funció transversal a totes les àrees del govern valencià.
e.Vetllar pel compliment exacte de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià.
3.Mitjans de comunicació.
a.Augmentar les emissions en valencià de la televisió valenciana al 90 per cent.
b.Promoure, amb una dotació pressupostària específica no inferior a 50.000 euros anuals la indústria audiovisual valenciana i les activitats de doblatge i subtitulació.
c.Complir el requisit de programació en valencià a les emissores de TV local
d.Complir les condicions mínimes de programació en valencià que consten a les concessions d'emissió que fa la Generalitat a emissores de FM.
e.Col•laborar amb les altres TV del nostre àmbit lingüístic per la producció i intercanvi de programes.
4.Activitats culturals i artístiques:
a.Promocionar els grups de música, grups de teatre, humoristes i d’altres artistes en valencià facilitant-los l’accés a la TVV i a la ràdio pública valenciana així com les activitats que altres associacions realitzen en aquest sentit.
b.Prioritzar en la programació de Teatres de la Generalitat les obres en valencià.
5.-Producció literària
a. Promocionar específicament les obres literàries, didàctiques, científiques així com tota la producció escrita en valencià.
b.Promocionar la digitalització de les obres en valencià per a poder-se utilitzar en els llibres digitals.
6.Activitats cíviques i socials
a. Cooperar amb dotació pressupostària amb totes les associacions cíviques i culturals que fomenten l’ús de la nostra llengua.
En el Plenari d'aquesta setmana tindrem el debat ja us passaré la informació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada