dijous, 17 de setembre del 2009

La falta d’educació del Conseller d’Educació.
Quan jo era un xiquet, els meus pares m’ensenyaven a “contestar bé” sempre, ja que volien que jo fóra un xiquet ben educat, cosa que, encara no dubte de que també li ho ensenyaren, pareix que no ha aprés el conseller Font de Mora i si no mireu què li he preguntat i què m’ha contestat.

El Síndic de Greuges va instar la Conselleria d’Educació a garantir que l’alumnat dels programes en valencià pogueren rebre l’ensenyament en aquesta llengua i a que aplicara les mesures necessàries per aconseguir-ho, arran d’una denúncia d’un pare de l’IES La Garrigosa de Meliana. Anteriorment, el Consell d’Europa, a través d’un informe sobre les llengües regionals, denunciava la manca de voluntat, de l’administració valenciana, d’impulsar el valencià en els àmbits en que és competent, especialment en l’educació i instava també a la Conselleria a prendre les mesures necessàries per estendre l’ensenyament del valencià en tot el sistema educatiu.

També explicava al Conseller, per si no ho recordava, que els sindicats de l’ensenyament ja fa anys que venen denunciant aquesta situació mitjançant els informes anuals sobre la situació del valencià i que demanaven mesures urgents per garantir el dret de l’alumnat a rebre les classes en valencià, entre elles, la catalogació lingüística dels llocs de treball, que l’actual avantprojecte de Llei de Funció Pública tampoc no contempla, malgrat haver-se pactat en l’acord de plantilles de 1999 i que, 10 anys després encara no han aplicat.

A conseqüència de tots aquest informes i de totes aquestes reclamacions li vàrem preguntar quines mesures tenia previstes per garantir l’ensenyament en valencià a tots els alumnes que ho desitgen i per quin motiu no s’aplica la catalogació del llocs de treball, en aquest cas, docents.

La contestació ha arribat en setembre, tres mesos després de fer la pregunta, i diu textualment “... la conselleria d’educació posa tots els mitjans tècnics necessaris perquè els nostres alumnes puguen rebre ensenyança en valencià i garantix el respecte a la lliure elecció dels pares a decidir la llengua en què estudie els seus fills. Així mateix, esta administració continuarà avançant progressivament en el procés de catalogació lingüística del professorat a traves dels cursos de formació que s’estan impartint i d’altres actuacions formatives complementàries”.

De la contestació es desprén, per una part, que tots els informes són falsos, que el síndic de Greuges s’equivoca i que els sindicats menteixen. El Síndic de Greuges s’equivoca perquè els insta a fer una cosa que ja fan, els sindicats i el Consell d’Europa menteixen quan denuncien la falta de places en valencià. O això o és el mateix Conseller, Font de Mora, qui menteix i contesta el que ja sap que no és veritat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada