dissabte, 17 d’octubre del 2009

EL BLOC HA DIT SÍ A LA REGULACIÓ DEL PARANY.




En el Plenari d'aquesta setmana vam debatre la modificació de la llei de caça valenciana per tal de que es puga permetre la regulació de la caça del parany.
No ha sigut una decisió fàcil, ja que, en el BLOC, es dona al mateix temps una ideologia ecologista i, com a nacionalistes, una preocupació per la conservació dels nostres costums tradicionals. Ho vam debatre a l’executiva, vam replegar informació d’uns i altres i al final vam decidir dir sí, reflexivament, i aquest és el nostre raonament:
El parany és una tècnica de caça tradicional, molt extesa en diverses comarques del País Valencià, principalment en les terres del nord, i que, a data d’avui, és considerada il·legal per contradir els articles 8 i 9 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979.
Sabem que algunes de les persones que utilitzen el parany com a tècnica de caça, han introduït modificacions, que poden constituir un perill, per a la conservació d’algunes espècies d’aus, cosa que no passava amb la tècnica tradicional, però la situació actual del parany és la pitjor, ja que la consideració de total il·legalitat, d’aquesta tècnica de caça tant extesa socialment, ha igualat a aquells que són defensors del sistema tradicional, amb els que fan pràctiques abusives: tots actuen en la mateixa il·legalitat. Avui es dona la circumstància de que persones molt majors, en alguns casos de més de 80 anys, paranyers de tota la vida, de sobte s’han convertit pràcticament en delinqüents per fer allò que han fet sempre.
Però, a més, no ha sigut efectiva, ja que la prohibició total d’una pràctica tant arrelada, no és possible. Per aconseguir fer desaparèixer el parany, faria falta una bona quantitat d’efectius policials, i una fermesa intransigent, que originaria descontent i també enfrontaments,
El BLOC, pretén dur a terme una política que no siga sectària, sinó que evite la confrontació, i això només es pot fer escoltant les dues parts en litigi, els paranyers i els ecologistes. El fruit d’aquest sistema de reconeixement de les opinions i dels valors de tots, l’anomenem política de Baix cap a Dalt i és una política realista.
L’actual situació, com ja hem dit, és la pitjor que hi pot haver, la prohibició total ha produït la desregulació i la permissivitat total. Davant d’aquest fet ens hem pronunciat a favor de la regulació, una regulació que haurà de marcar la quantitat de paranys, de captures i tot allò necessari per fer compatible la caça amb la conservació de les aus, afondant en la idea de la sostenibilitat, marcant els límits; aquesta regulació s’haurà de desenvolupar amb posterioritat i ja vorem si li donem conformitat o no.
Però compte, el PP ha tingut la iniciativa, però ara tindrà també la responsabilitat de que la modificació de la llei siga efectiva. Ho dic perquè en aquest intent es vol donar solució, mitjançant l’aprovació d’una llei autonòmica, a una sentència basada en la interpretació d'una directiva europea i, si no es canvia la interpretació del que és una modalitat de caça selectiva, la solució no serà acceptada. No sols això sinó que impossibilitarà, en el futur el reconeixement del parany com a modalitat de caça permesa.
En els seu moment els eurodiputats espanyols no van fer la feina; la directiva d’aus és anterior a l’entrada de l’Estat a la CEE, però aquells que van programar l’entrada, no van tenir en compte que calia fer la transposició d’aquesta directiva i adaptar-la a les nostres peculiaritats, una vegada més, els eurodiputats valencians del PSOE i del PP, no van ser capaços de manifestar que hi ha un sistema de caça propi de les comarques valencianes. Per al valencians ens va valer tant tindre diputat valencians, com si haguessen sigut aragonesos, asturians o manxegos, en aquest cas, per a res. Ara, el PP, tindrà que demostrar que la presentació d’aquesta modificació de la llei de caça, no és simplement un treball d’enginyeria electoral, una manera més de posar en marxa la maquinària de fer vots. Si no posa a trebalalr els seus diputats, sinó aconsegueix que es canvien els criteris i la manera d’interpretar la directiva europea, ens quedarem com estàvem, o pitjor, perquè haurem cremat inútilment una etapa que impedirà tornar a emprendre el tema amb garanties. Avui ja s’ha obert una investigació sobre la modificació que s’acaba d’aprovar a Les Corts, esperem que tinguen la oportunitat de defendre-la. El Bloc ha donat la oportunitat amb el vot favorable, però el PP i el PSOE, portaran la gran responsabilitat , no només cal votar, sinó també convèncer prèviament. Si no fan els deures ben fets, hauran acabat amb les possibilitats de reconeixement i regulació del parany.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada